DE PRAKTIJK

De praktijk is goed toegankelijk voor mindervaliden en rolstoelpatiënten. Er is voldoende parkeermogelijkheid voor de praktijk.

De praktijkassistente beantwoordt uw telefoons en berichten. Om alles vlot te laten verlopen kan zij U de reden van het consult vragen. Zij zal vertrouwelijk met deze informatie omgaan.

Om het medisch geheim en uw privacy te garanderen worden er geen medische vragen beantwoord via email.

Probeer steeds op tijd te komen zodat U snel kan geholpen worden en respecteer de voorziene tijd. Er wacht een volgende patiënt in de wachtkamer.

DE ARTS SPREKEN

Om de consultatie van de arts zo weinig mogelijk te storen en om tijd te maken om uw dossier in te kijken, vragen wij U om voor korte vragen of het bekomen van resultaten, contact op te nemen met het secretariaat, telefonisch of via het contactformulier, liefst op donderdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Voor uitgebreide vragen, gelieve op raadpleging te komen.

Indien U de arts wil spreken voor een dringend medisch probleem, gelieve telefonisch contact op te nemen met de praktijkassistente en het probleem te beschrijven. Zij zal de arts contacteren zodat deze U zo spoedig mogelijk kan helpen.

ATTESTEN EN INVULLEN FORMULIEREN

Voor het verstrekken van attesten en het invullen van formulieren heeft de arts voldoende tijd nodig voor inzage in uw medisch dossier. Gelieve hiervoor een consultatie aan te vragen en dit mede te delen bij het maken van uw afspraak.

BETALING

Betaling kan contant of via de Bankcontact / Payconiq mobiele applicatie op uw smartphone. Er is geen bankcontacttoestel aanwezig.

GEHEUGENSTEUNTJE TER VOORBEREIDING VAN DE CONSULTATIE

Identiteitskaart meebrengen.
Verslagen, doorverwijzing, resultaten van onderzoeken zoals bloedonderzoeken.
Ingevulde vragenlijsten, indien van toepassing.
Geneesmiddelen die U inneemt (voorgeschreven, zonder voorschrift, supplementen).

NUTTIGE INFORMATIE

cibliga egezondheid raliga reumanet riziv vvsa fibromyalgie jong-reuma orka patient-partners